Info

Presentatie uitkomsten onderzoek toekomstcommissie

Er wordt binnen de club met enige regelmaat gepraat hoe de toekomst van S.V. Oostburg eruit zal gaan zien. In deze discussie komt ook de vraag naar voren; moeten we een Zondagclub blijven of moeten we de stap maken naar een Zaterdagclub. Het uitgangspunt voor deze keuze moet zijn wat op termijn het beste is voor de club en haar leden waarbij de emotionele aspecten wel aandacht verdienen maar geen beslissende factor kunnen/mogen zijn. De keuze zal gemaakt moeten worden op rationele gronden.

Opdracht

Tijdens de algemene ledenvergadering is er een opdracht door het bestuur verstrekt aan een toekomstcommissie. De commissie heeft als opdracht gekregen een onderzoek te doen naar de vraag; moeten we een Zondagclub blijven of moeten we de stap maken naar een Zaterdagclub? De commissie is vrij om ook andere aspecten de toekomst betreffende te onderzoeken/mee te nemen.

Dit onderzoek heeft in november en december van 2017 plaatsgevonden. Op 4 januari 2018 vindt er terugkoppeling plaats omtrent de uitkomst van het onderzoek richting de opdrachtgever, het bestuur.

Op 17 januari 2018 om 20.00 uur vindt in de kantine voor de leden en vrijwilligers van s.v. Oostburg een presentatie plaats van de uitkomsten.

Alle leden en vrijwilligers van S.V. Oostburg zijn hiervoor langs deze weg uitgenodigd.

Categorieën

Archief

- advertentie -