Contributiebedragen

Contributie 2022-2023:
Senioren: € 120,00
JO19: € 105,00
JO17: € 105,00
JO15: € 105,00
JO12/13: € 100,00
JO8/9/10/11: € 90,00
JO7/6/mini: € 60,00
Niet spelend: € 75,00

Contributie voor volgend seizoen wordt tijdens de AOV vastgesteld

Veelgestelde vragen

Waar kan ik met vragen over de (betaling van) contributie terecht?
Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u ook contact opnemen met de penningmeester per e-mail aan penningmeester@svoostburg.nl

Hoe kan ik een adreswijziging/contactgegevens wijziging doorgeven?
De ledenadministratie zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen S.V. Oostburg en de KNVB District Zuid-1 over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd (persoonlijk of schriftelijk) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de leider wordt doorgegeven.

Ledenadministratie S.V. Oostburg
Postbus 194
4500 AD Oostburg
ledenadministratie@svoostburg.nl

Vermeld uw lidcode en/of geboortedatum om vergissingen te voorkomen.