Info

Berichtgeving met betrekking tot de wet AVG

S.V. Oostburg

Ook S.V. Oostburg ontkomt als vereniging niet aan de nieuwe wet op de privacy (de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ , afgekort met AVG).

Beleid

S.V. Oostburg heeft daartoe beleid opgesteld wat op deze website is te lezen. In vervolg hierop zal (in het begin van het nieuwe voetbalseizoen) de uitvoering plaatsvinden door te werken met ‘toestemmingsformulieren’. Dit formulier is ook te vinden aan het eind van het beleidsdocument.

Namens het bestuur,
Theo de Smet, secretaris

Categorieën

Archief

- advertentie -