Bestuursnieuws Info Verenigingsnieuws

Gezonde sportomgeving

Gezonde sportomgeving

Tijdens een bijeenkomst in november 2023, georganiseerd door de gemeente Sluis, hebben vele verenigingen kennis kunnen maken met JOGG TEAMFIT. https://jogg-teamfit.nl/

JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven vormt JOGG een werknet. Men werkt samen aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Teamfit is de werkwijze waarmee JOGG zich inzet voor een gezondere sport-, buurt- en vrijetijdsomgeving, onder andere door het voedingsaanbod gezonder te maken. Daarnaast is er aandacht voor de thema’s rookvrij en verantwoord alcoholgebruik binnen de sportomgeving. Als vereniging hebben wij ‘de handschoen’ opgepakt om een bijdrage te leveren.

Als sv Oostburg vinden wij het belangrijk dat de mensen die komen sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Een omgeving waar je lekker en gezond kunt eten en drinken, waar bewust wordt omgegaan met alcohol en een bijdrage wordt geleverd aan de rookvrije generatie. Ons sportpark het Velterspark is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen en de volwassenen die hen omringen.

De onderstaande thema’s, die we vertaald hebben vanuit onze visiedocument, dragen bij aan een gezonde sportomgeving. We communiceren dit waar passend. Het is dan zichtbaar via de website, sociale media, in de kantine en op het sportpark het Velterspark. Tevens doen we onze best dat vrijwilligers en bezoekers dit uitdragen en er naar handelen.

Zo geven we kinderen het goede voorbeeld op onze sportvereniging en bieden we iedereen een gezonde sportomgeving.

Alcohol

We hebben een verantwoord alcoholbeleid.  We doen dit volgens de “Richtlijnen alcoholbeleid en sportverenigingen” die zijn opgesteld door NOC*NSF ism Trimbos, Team:Fit, Stichting Jeugd en Alcohol en de koepel van de Nederlandse brouwers. Zie: richtlijnen-alcoholbeleid-sport-nocnsf.pdf

– Naleving drank en horecawet;

– Vaste barmedewerkers hebben de e-learning ‘verantwoord alcohol schenken’ gevolgd;

– We geven het goede voorbeeld. De rol van het kader en bestuur;

– Aanbod en zichtbaarheid;

– Sfeer en veiligheid;

– De zaterdagochtend wordt er voor 12.00 uur geen alcohol geschonken.

We hebben afspraken vastgelegd in ons bestuursreglement en dit is zichtbaar in de kantine.

 

Gezonde kantine

We hebben een gezond aanbod en presenteren dit aantrekkelijk.

– Ons aanbod toetsen we aan en richting Schijf van Vijf producten;

– We presenteren gezondere en duurzamere keuzes aantrekkelijk en opvallend;

– Aanbod water en fruit op wedstrijddagen bij de jeugd vanaf mei 2024;

– Aanbod volgens minimaal 1:3 gezondere keuze (JOGG Teamfit aanpak).

 

Rookvrije generatie

Wij willen als sv Oostburg onze bijdrage leveren aan de rookvrije generatie. Op sportpark het Velterspark is er een aangewezen buitenplaats waar gerookt kan worden en het is niet wenselijk verder op het sportpark te roken.  Bij de kleedkamers en rond het de velden, zoals langs de lijn is het rookvrij.  We maken het bespreekbaar bij de bezoekers en verwachten begrip en medewerking. https://www.rookvrijegeneratie.nl/

Met behulp van communicatie-uitingen wordt gedurende het seizoen 2023/2024 e.e.a. steeds meer zichtbaar en zal het bijdragen aan de gezonde sportomgeving.

Het bestuur

Categorieën

Archief

- advertentie -