Info

Toekomstcommissie: Conclusie en besluit

Woensdag 17 januari heeft de ingestelde toekomstcommissie een presentatie gegeven aan de leden en vrijwilligers. Dit over de uitkomsten van haar onderzoek.  Op basis van de uitkomsten heeft het bestuur een conclusie getrokken en een besluit genomen en wel als volgt:

Conclusie bestuur

De conclusie van de enquête is dat er momenteel onder de spelende leden onvoldoende draagvlak is om de overstap te maken naar het zaterdagvoetbal, ondanks het feit dat de meerderheid denkt dat het zaterdagvoetbal op termijn de toekomst is.

Besluit bestuur

Er zal geen ledenvergadering worden uitgeschreven voor een eventuele overgang naar het zaterdagvoetbal gezien de uitkomsten. Over 2 jaar zal bekeken worden of de situatie veranderd is ten opzichte van de huidige situatie. We laten de discussie dus 2 jaar rusten.

Categorieën

Archief

- advertentie -