Verenigingsnieuws

‘Transfer’ kantinebeheerders stelt vereniging voor een nieuwe uitdaging

Beste leden,

Zoals velen van jullie wellicht reeds vernomen hebben, is er een nieuwe uitdaging voor onze kantinebeheerders Jethro en Regine Wijnja op hun pad gekomen. Per maart 2020 gaan zij Eigenwijs exploiteren. Langs deze weg wensen wij hen veel succes!

Als vereniging staan we nu voor een nieuwe uitdaging betreffende de organisatie omtrent de kantine. Om de continuïteit van de kantine te waarborgen voor dit lopende seizoen zijn Ronnie en Ingrid de Neve en Adinda en Ger van de Voorde bereid gevonden om als aanspreekpunt te dienen voor de organisatie. Met de vaste vrijwilligers als onmisbare schakels. Super dank allen!

Het is wel al duidelijk dat men zeker nog handjes nodig heeft voor dit seizoen en zullen met elkaar moeten kijken naar een oplossing voor volgend seizoen. Wij hopen dat ouders, leden of andere sympathisanten iets willen betekenen en zo ja, gelieve dit dan kenbaar te maken door een mailtje te sturen naar kantine@svoostburg.nl #velehandenmakenlichtwerk

Categorieën

Archief

- advertentie -