Bestuursnieuws Info Verenigingsnieuws

Buitengewone Algemene Ledenvergadering 26 januari 2023

Beste leden,

Wij nodigen jullie graag uit voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering 26 januari 2023. Aanvang 19.30 uur.

Op het mailadres wat bekend is bij de ledenadministratie wordt de uitnodiging ook verzonden met een toelichting.

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op 30 november 2022 zijn de leden geïnformeerd door het bestuur omtrent ontwikkelen binnen de vereniging en de maatschappij in relatie tot zaterdag- en zondagvoetbal. Tijdens deze ALV is besloten om geen stemming te houden, maar uitgesproken dat het bestuur begin 2023 terugkomt omtrent een stemming. Vandaar deze uitnodiging. Donderdag 19 januari 2023 zal er om 19.30 uur uitgebreid uitleg gegeven worden in de kantine waarom het bestuur de leden adviseert om de overstap te maken naar het zaterdagvoetbal.

Agenda Buitengewone Algemene Ledenvergadering 26 januari 2023

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda , presentielijst

2. Stemming zaterdagvereniging of zondagvereniging?

Worden we een zaterdagvereniging of blijven we een zondagvereniging?

Als bestuur adviseren wij de leden om de overstap van de seniorenelftallen[1] te maken naar het zaterdagvoetbal vanaf het seizoen 2023/2024. Na een korte toelichting en gelegenheid tot vragen, zal er gestemd worden.

3. Rondvraag en sluiting

—–

We zien je graag 26 januari 2023 om 19.30 uur in de kantine, Baljuw Veltersweg 11 te Oostburg!

 

Het bestuur

 

[1] Oostburg 3 kan, onder bepaalde voorwaarden, nog op zondag blijven voetballen zolang het team bestaat.

 

MACHTIGEN

Indien afwezig kan men ook iemand machtigen. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem(men), in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen!

Men kan daarvoor het onderstaande formulier gebruiken.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Categorieën

Archief

- advertentie -