Algemene voorwaarden

Copyright

Het is niet toegestaan om svoostburg.nl of gedeelten van de site openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vereniging S.V. Oostburg. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid

S.V. Oostburg draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig te updaten of toevoegingen te maken.
S.V. Oostburg is desondanks niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolmaaktheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud van de site.
S.V. Oostburg is niet aansprakelijk voor schade:

  1. Toegebracht door de website
  2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.
  4. Voortkomend uit de onmogelijkheid (één van de wegpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
  5. Ook is S.V. Oostburg (svoostburg.nl) gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

S.V. Oostburg behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
S.V. Oostburg is niet aansprakelijk voor de gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
Teneinde is S.V. Oostburg (svoostburg.nl) niet aansprakelijk voor gekoppelde links of hyperlinks die verwijzen naar de website.